Ceník vybraných služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 

- od 15/11/2023

Řidičský/ zbrojní průkaz - žádost

bez preventivní prohlídky v posledních 24 měsících

930 Kč

Řidičský/ zbrojní průkaz - žádost 

s preventivní prohlídkou v posledních 24 měsících sleva 33%

610 Kč

Řidičský/ zbrojní průkaz - prodloužení 

bez preventivní prohlídky v posledních 24 měsících

430 Kč

Řidičský/ zbrojní průkaz - prodloužení 

s preventivní prohlídky v posledních 24 měsících sleva 33%

280 Kč

Uzavření komerčního pojištění - žádost

930 Kč

Prohlídka a potvrzení profesní kvalifikace 

svářečské kurzy, kurzy řízení VZV, vyhláška 50

430 Kč

Prohlídka a potvrzení profesní kvalifikace 

hasiči, člen JSDH, přihláška na školu, sportovní akce, práce s dětmi 

0 Kč

Výpis z dokumentace

pro lékaře v zaměstnání, úřad práce - zdravotní způsobilost, lázně - samoplátce, návrh umístění do domova důchodců, komerční pojištění - jednoduchý formulář)

- zákonný termín do 10 pracovních dní od žádosti

370 Kč

- příplatek 50% za vyhotovení do 5 pracovních dní od žádosti

555 Kč

- příplatek 100% za vyhotovení do 2 pracovních dní od žádosti

740 Kč

Administrativní výkon

duplikáty při ztrátě zdravotních dokladů, vyplnění informací na vlastní formulář (např. formulář komerční pojišťovny) - cena za 1 formulář

125 Kč

Individuální ceny výkonů


Posudek o ztížení společenského uplatnění dle Vyhl. 267/2015

Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojištění při náročnějších událostech

Posudek o bolestném dle Vyhl. 267/2015

dle náročnosti

Očkování na žádost pacienta

+ cena vakcíny

100 Kč

EKG

210 Kč

Spirometrie

200 Kč

Předoperační vyšetření - samoplátce

360 Kč

Odběr žilní krve

+ cena laboratorních testů

60 Kč

Vyšetření moče chemicky

80 Kč

Sazebník zdravotní péče prováděných za úplatu, t.j. lékařská vyšetření a potvrzení prováděná a vystavená ve vlastním zájmu a na žádost pacienta, zaměstnavatele nebo jiné instituce, podle Vyhl. MZd č. 467/92 Sb. a vyhl. MZd č. 155/93Sb přesahující rozsah potřebné zdravotní péče podle zákona o všeobecném zdravotním pojištění a tudíž nehrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

Cena je stanovena na základě cenového předpisu MZ ČR č. 1/2023/CAU ze dne 11/11/2022, kdy poskytovatel zdravotních služeb může cenu regulované zdravotní služby tvořit jako součin počtu bodů za zdravotní výkon podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. odpovídající svým obsahem poskytované zdravotní službě a hodnoty bodu stanovené pro tento zdravotní výkon pro zahraniční pojištěnce dle úhradové vyhlášky na rok 2023.